Instalowanie lokalizatora pojazdu typu plug and play za pomocą aplikacji Spotlight

This is a printed page that might be out of date. To read the most up-to-date help content, visit https://device-help.verizonconnect.com.


Generic_plug_and_play_tracker.png

W tym przewodniku omówiono sposób instalacji lokalizatora pojazdu typu plug and play za pomocą aplikacji Spotlight.

Ten przewodnik zawiera następujące sekcje:

Zastrzeżenie

Verizon Connect nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem naszych usług, w tym Urządzenia do gromadzenia danych pojazdu (VDD), w sposób sprzeczny z niniejszymi instrukcjami lub naruszający prawo i/lub naszą umowę. Zainstalowane urządzenia można wymontować i przenieść do innego pojazdu, jeśli został on przetestowany pod kątem kompatybilności zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Przenoszenie urządzeń między pojazdami niezgodnie z niniejszymi instrukcjami spowoduje anulowanie wszelkich gwarancji firmy Verizon Connect i zwalnia firmę Verizon Connect z całej odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem urządzeń.

Przygotowanie

Przygotowanie floty

 1. Przestaw pojazd w miejsce z dobrym zasięgiem sieci i niezakłóconym widokiem na niebo.
 2. Wyłącz silnik pojazdu.

Pobieranie aplikacji Spotlight Mobile

 1. Pobierz aplikację Spotlight firmy Verizon Connect.
  btn-app-store.svg btn-google-play.svg
 2. Zaloguj się do aplikacji przy użyciu swoich poświadczeń Verizon Connect.
  Jeśli nie masz danych do logowania, skontaktuj się z administratorem.

Instalacja

 1. W aplikacji Spotlight wybierz kolejno opcje Konto > Konfiguracja urządzenia.
  DEVICE_SETUP.png
 2. Na ekranie Co chcesz zainstalować? wybierz opcję Lokalizator pojazdu.
  Wybór_urządzenia_do_zainstalowania.png
 3. Naciśnij przycisk NOWY POJAZD. Wybór_pojazdu.png
 4. Za pomocą aplikacji zeskanuj kod kreskowy znajdujący się z tyłu urządzenia.
  Scan_vehicle_tracker.png
  Jeśli nie możesz zeskanować kodu, wybierz opcję Ręczne wprowadzenie danych i wprowadź numer ESN lub IMEI.
  Jakiego kodu kreskowego mam użyć?
 5. Znajdź port OBD-II.
  2-Znajdowanie_portu_OBD.png
  Zazwyczaj znajduje się on pod pulpitem wskaźników lub pod kolumną kierownicy. Jeśli portu nie ma pod kolumną kierownicy, poszukaj go w miejscach oznaczonych na rysunku.
  Znajdź port OBD-II.
 6. Po rozpoznaniu urządzenia naciśnij opcję PODŁĄCZ MÓJ POJAZD.
  Łączenie_pojazdu.png
 7. W trakcie oczekiwania na nawiązanie połączenia przez urządzenie można wprowadzić dane pojazdu. Dotknij opcji EDYTUJ PROFIL POJAZDU PODCZAS OCZEKIWANIA.

  EDYTUJ_PROFIL_POJAZDU.png
 8. Na ekranie Identyfikacja pojazdu wprowadź dane pojazdu, a następnie wybierz opcję Zapisz.
  Wprowadź następujące dane:
  • Nazwa pojazdu (wymagane)
  • Numer tablicy rejestracyjnej
  • Numer VIN
  • Rok, marka, model
  • Typ paliwa
  • Pojemność zbiornika
  • Efektywność paliwowa (miasto)
  • Efektywność paliwowa (autostrada)
  • Bieżący odczyt odometru
 9. Gdy pojazd zostanie pomyślnie podłączony, pojawi się na mapie wraz z oknem zawierającym komunikat Pojazd podłączony.
  konfiguracja_pojazdu_ukończona.png
 10. Wybierz opcję UKOŃCZ KONFIGURACJĘ, a następnie opcję ZAMKNIJ, aby zakończyć instalację.
  Congrats.png

Oświadczenie o zgodności z FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do użycia urządzenia.

Urządzenie zostało poddane testom i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia racjonalnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń przez wykonanie jednej lub kilku z następujących czynności:

 • Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
 • Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
 • Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego
 • podłączony jest odbiornik.

Kontakt ze sprzedawcą lub instalatorem w celu uzyskania pomocy.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0