Urządzenie do gromadzenia danych pojazdu CalAmp LMU 3030

This is a printed page that might be out of date. To read the most up-to-date help content, visit https://device-help.verizonconnect.com.


Generic_plug_and_play_tracker.png

Co chcesz zrobić?

Zastrzeżenie

Verizon Connect nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem naszych usług, w tym Urządzenia do gromadzenia danych pojazdu (VDD), w sposób sprzeczny z niniejszymi instrukcjami lub naruszający prawo i/lub naszą umowę. Zainstalowane urządzenia można wymontować i przenieść do innego pojazdu, jeśli został on przetestowany pod kątem kompatybilności zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Przenoszenie urządzeń między pojazdami niezgodnie z niniejszymi instrukcjami spowoduje anulowanie wszelkich gwarancji firmy Verizon Connect i zwalnia firmę Verizon Connect z całej odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia lub związane z użyciem urządzeń.


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0