Wymiana baterii urządzenia śledzącego zasoby sprzętowe

This is a printed page that might be out of date. To read the most up-to-date help content, visit https://device-help.verizonconnect.com.


Niniejszy dokument dotyczy tylko dwóch urządzeń śledzących zasoby sprzętowe, opracowanych przez firmę Verizon Connect. Nie dotyczy urządzeń śledzących zasoby sprzętowe, opracowanych przez inne firmy.

Urządzenie śledzące zasoby sprzętowe (EAT) działa w oparciu o zasób sprzętowy, w którym jest ono zamontowane i wykorzystuje go jako podstawowe źródło zasilania. Jest ono wyposażone w wewnętrzną, nienadającą się do ponownego ładowania baterię pełniącą rolę dodatkowego/rezerwowego źródła zasilania.

Urządzenie śledzące zasoby sprzętowe, z zasilaniem bateryjnym (EAT-B) korzysta z wewnętrznej, nienadającej się do ponownego ładowania baterii jako jedynego źródła zasilania.

Baterie w obu urządzeniach są wymienne. Baterii nie można używać zamiennie, tzn. należy używać baterii przeznaczonych do danego urządzenia.

Urządzenie

Opis baterii

Numer katalogowy (MMID)

Urządzenie śledzące zasoby sprzętowe (EAT)

Pakiet 3 baterii L91; łączna pojemność około 9000 mA

1100000713

Urządzenie śledzące zasoby sprzętowe, z zasilaniem bateryjnym (EAT-B)

Pakiet 6 baterii L91; łączna pojemność około 18 000 mA

1100000712

EAT_battery_pack.png

Narzędzia potrzebne do wymiany baterii

 • Klucz z łbem sześciokątnym 5/16 cala do demontażu urządzenia z uchwytu w sprzęcie
 • Klucz z łbem sześciokątnym lub klucz imbusowy 2 mm do zdjęcia tylnego panelu urządzenia

Wymiana baterii

 1. Wymontuj urządzenie z uchwytu w sprzęcie.
 2. Zdejmij tylną pokrywę.

  Back_cover_of_EAT_device.png

 3. Odłącz przewód baterii i wyjmij starą baterię. (Odczekaj 20 sekund przed ponownym podłączeniem baterii. Pozwala to na wyeliminowanie napięcia w obwodzie).
 4. Umieść nową baterię w urządzeniu, uważając, aby nie przycisnąć przewodów baterii, a następnie podłącz przewód baterii.
 5. Po ponownym podłączeniu przewodu baterii urządzenie powinno się wybudzić, a kontrolki powinny się zaświecić. W przeciwnym razie naciśnij przycisk statusu urządzenia, aby je wybudzić. Kontrolka baterii powinna wskazywać, że urządzenie jest zasilane i mignąć 4 razy, co będzie oznaczać, że bateria jest całkowicie naładowana.
 6. Ponownie przykręć śrubami tylną pokrywę urządzenia.
 7. Zamontuj ponownie urządzenie w sprzęcie.

Wymiana tylnej pokrywy urządzenia (w razie potrzeby)

W razie potrzeby można również zamówić zapasową część do wymiany uszkodzonego lub zagubionego tylnego panelu urządzenia.

Podobnie jak w przypadku baterii, tylne panele urządzeń EAT i EAT-B są osobnymi częściami i nie można ich używać zamiennie.

Urządzenie

Opis i numer katalogowy części

Numer katalogowy (MMID)

Urządzenie śledzące zasoby sprzętowe (EAT)

Zapasowa pokrywa tylna 920-500146-001

1100000722

Urządzenie śledzące zasoby sprzętowe, z zasilaniem bateryjnym (EAT-B)

Zapasowa pokrywa tylna

920-500162-001

1100000760


Czy ten artykuł był pomocny?


Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0